BOOKS SHaring :

" ( 3 )",

:
:
:
" ( 3 )" .
""
.
     

     


- IT-


, ( 3 )


( 3 )
241588
teofrast1.rar
2005-07-06
287
RAR
BZ2
UCA

/:

ࠫ쭮 ।⠢ 室  뭮ﬨ 㦥  , 
ꥬ騪 ᪠  ᢮  ஬.[2] (7),  ᫮ 
࠭楩, ⠢ 祭  죨 ண,[3]  ᠬ
   ⮢饩-᫮.   ᮯ஢饣 ࠡ 
 殮, 祬  ᭥, 祩 ᪠ 
 㣨 宧異.  મ, ᫠,[4]  ॡ,
⮡  த . (8)  ᫮  ,   ࠡ:
"᫮- , ७, 㯨 ணફ", ⥬  㬠頥 㦨.
(9) ᯮᮡ ॡ ᥡ  类,  ࠡ 
㫨, ਣਢ: "ଥᮢ - ".[5] (10)  室
⤠ ᢮   ,     ,  ⥬
 饭  ,   ॡ .
(11) 뢠  ⠪. ᠬ ⬥ਢ ᢮ 砤栬 樨 㪨 
 "䨤 મ" [6]  , ⥫쭮 ࠢ
孮. (12) ,   ⥫ ७    㯨
- , ᯥ 㯨  ᠬ, ⮡ ९த . (13)
  ਤ ,  . (14) ᫨
뭮  ய⨫ 祡 ,  ᮮ⢥騩
  祭.   ਮ [7]   뫠
⥩ 誮, ⮡  ⥫, ⠪  ⮬  
⥠ࠫ ।⠢ ࠧ. (15)  ࠡ ਭ  ᢮
直 ப,[8] ॡ   ॡ. (16)   
㯠,  ᢮ ࠢ饣,[9]  㣮饭 类
[10] ॡ  ᢮ ࠡ 祩 饣 .  ⠢訥 
㣮饭  ।쪨  뢠, ⮡   ࠫ  ࠡ,
㦨騥 ⮫. (17)  

, :


  ( 3 )

" ( 3 )" :


  /
  /
  / ( 591 )
  / : , . ( 4
  /
  / ( 2 )
  / .
  /
  / ( 6 )
  / ( 6 )

:


 . / / () / 2008-01-12
  / / 2008-01-11
  / / 2008-01-10
  / / 2008-01-10
  / ____ / 2008-01-10BOOKS.SH - BOOKS SHaring @ 2009-2013, .